Ambassadeurs

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

FNV Bouwen & Wonen
FNV Bouwen & Wonen is een belangrijk onderdeel van de bouwsector in Nederland. Hierin werken meer dan 310.000 vakmensen voor wie wij belangen behartigen en cao's afsluiten in branches zoals Bouw, Infra, Afbouw, Onderhoud, Meubel, Hout en Woondiensten. En als het nodig is, dan voeren we samen actie voor een goede cao. In je cao vind je afspraken over je loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Onze missie: wij willen Nederland verbeteren. Voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen, nu en in de toekomst. Onze kernpunten zijn betere arbeidsomstandigheden, een fatsoenlijk loon, een rechtvaardige maatschappij, grip op werk / inkomen en ontwikkeling en een zeker toekomst voor iedereen. 

CNV Vakmensen 
CNV Vakmensen komt op voor jouw belangen als het gaat om werk en inkomen. We doen dit in elke fase van je leven: of je nu een opleiding volgt, werkt, werk zoekt of van je pensioen geniet. Daarnaast profiteren onze leden van de voordeligste rechtsbijstand van Nederland, waarbij het hele gezin is meeverzekerd voor privékwesties. De rol van vakbonden mag in de loop der jaren veranderd zijn, maar de waarde van het vakbondslidmaatschap is niet verminderd. Financiële regelingen zijn ingewikkelder geworden, grootschalige reorganisaties zijn niet ongewoon en als werknemer wil je werk en privé flexibeler kunnen combineren. Bovendien heb je niet langer een baan voor het leven, maar wil je je blijven ontwikkelen. CNV Vakmensen is een vakbond die je deskundig adviseert en opkomt voor jouw rechten is dan een goed idee. 

Je gaat het maken
Er is een interessante toekomst voor jongeren in de bouw en infra. Dat wil 'Je gaat het maken' je graag laten zien. Laat je inspireren! Deze site biedt jou een overzicht van alle bouwopleidingen op mbo, hbo en wo niveau. Studenten vertellen je over hun opleiding en wat je er later mee kunt doen. Alle open dagen heeft 'Je gaat het maken' voor jou op een rijtje gezet. Bouwvlogger Jorn neemt je mee naar de meest bijzondere bouwprojecten in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn er nog veel meer leuke filmpjes, interessante interviews en bijzondere projecten te vinden. Alles wat je over een opleiding in de bouw en infra wil weten, vind je dus hier! Ga jij het maken in de bouw?

Bouw en Uitvoering (B+U)
Bouw en Uitvoering (B+U) is de informatiebron voor rijk, provincies en gemeenten over woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Daarnaast informeert zij breed projectonwikkelaars, architecten en landelijke opererende leveranciers en afnemers binnen bouwend Nederland. B+U verschijnt zowel digitaal, als app en printed magazine.