Doelstelling beleef techniek

Doelstelling beleef techniek 2019

Het symposium beleef techniek draagt bij aan het toekomstgereed maken van de bouw-, infra- en techniek sector.

1. Kennis delen 
Topsprekers nemen de deelnemende bedrijven op de 1e dag mee in een andere kijk op de ontwikkeling van de markt en de kansen die voorliggen als het gaat om talent en groei.

2. Netwerken
Deelnemers worden verwelkomd in een ambiance die zich leent voor het goede gesprek en zaken doen. Rustige spreekruimtes worden afgewisseld met een strakke beursvloer, een levendige bar en een moderne lounge hoek.

3. Belangen behartigen
Brancheverenigingen, onderwijs, toeleveranciers en lobbyisten krijgen ruimte voor eigen inbreng aan lunchtafels en tijdens het diner op de openingsdag. De tafelpreses krijgen gelegenheid op een thema het gesprek te leiden en dit aan de groep terug te koppelen.

4. Vakmanschap behouden 
Werkgevers en onderwijs zijn samen belangrijk voor het realiseren van voldoende instroom van de opleidingen binnen bouw, infra en techniek. beleef techniek draait om nieuwe medewerkers en instroombevordering.